Lerend vermogen TRICQ

Doel van het TRICQ-model

Het TRICQ-model is ontwikkeld om het lerend vermogen van een persoon in kaart te brengen. Dit wordt geïnventariseerd door de denkgewoonten en gedragspatronen tijdens het leren en ontwikkelen van die persoon in kaart te brengen.

Binnen of buiten het denkkader
Het model bestaat uit drie clusters van denkgewoonten. Een cluster bestaan uit twee uitersten ofwel tegenstellingen in een spectrum: we spreken hier van binnen of buiten “het denkkader” denken.

Zo vormen de denkvormen reflectie, interactie en creatie de leerpatronen die iemand in staat stellen buiten het denkkader (outside the box) te denken. De kenmerken reproductie, intra-actie en conformisme zijn leergewoonten die zich binnen het denkkader van de werk-/leefomgeving afspelen.

Beide aspecten staan in dienst van het leren en bevorderen om een bepaald kennisniveau op een hoger plan te tillen. Afhankelijk van de situatie of het gewenste leer- resultaat/doel zal één van de denkgewoonten het meest effectief zijn. Dit wordt ook wel situationeel denken of situationeel leren genoemd.

De basis in de theorie
Het TRICQ-model is geïnspireerd op diverse theorieën uit de literatuur over leren en ontwikkelen. Het model is gebaseerd op het gedachtegoed van Bruner, Renshaw, Hoogsteder, Maier, Elber en Ruijters. Het model bestaat uit drie basisbegrippen: constructie, interactie en reflectie.

Een voorbeeld van een testresultaat:

 

mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

Demo testrapport >

Voorbeeld rapportage

 

Log in op uw account om een voorbeeld rapportage te openen.

Inzet

De test is voor ieder account beschikbaar gesteld.

vragen over deze test >