Quinn managementrollen

De theorie van Robert Quinn is een uitwerking van de opvattingen van Ichak Adizes. Het rollenmodel van Quinn omvat 8 managementrollen en worden geplaatst in een model waarin de volgende dimensies zijn verwerkt:

- interne beheersbaarheid versus externe positionering

- stabiliteit versus flexibiliteit

- mensgericht versus resultaatgericht

- beheersgericht versus verandergericht

Samen vormen deze dimensies vier kwadranten met elk een eigen verzameling indicatoren voor de effectiviteit van de organisatie. Te weten mensgerichte cultuur, verandergericht, resultaatgericht en beheersgerichte cultuur.

Quinn is van mening dat een sterke manager goed in staat is om alle acht rollen te combineren en ze op het juiste moment kan toepassen afhankelijk van de interne en externe omstandigheden van de organisatie. Hoe beter een manager dit beheerst, des te effectiever zal de manager binnen de organisatie opereren.

Voorbeeld uit het testresultaat

Voorbeeld van een rolomschrijving

mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

demo testrapport

Inzet

Deze test is voor alle accounts beschikbaar gesteld.

contact over deze test >

De verbinding tussen rollen en cultuur


Door de managementrollen test te combineren met de cultuurscan kan bijvoorbeeld gekeken worden welke manager bijdraagt aan de in standhouding van de huidige cultuur en welke manager de gewenste cultuur zou versterken.

Quinn cultuurscan >