Quinn cultuurscan

Voor het duiden van de cultuur binnen een organisatie(eenheid) is onder andere op basis van de studies van Cameron, Quinn en Rohrbaugh de cultuurscan ontwikkeld. Zij brachten de belangrijkste indicatoren van effectieve organisaties op basis van statistische analyse in kaart. Deze dimensies worden samen vaak genoemd als het model van ‘concurrerende waarden’. Hieronder teruggebracht naar twee hoofddimensies:

- stabiliteit en beheersbaarheid versus flexibiliteit en vrijheid van handelen

- interne gerichtheid en integratie versus externe gerichtheid en differentiatie

Samen vormen deze beide dimensies vier kwadranten met elk een eigen verzameling indicatoren voor de effectiviteit van de organisatie. Te weten mensgerichte cultuur, verandergericht, resultaatgericht en beheersgerichte cultuur.

Uit onderzoek komt naar voren dat de meeste organisaties een dominante culturele stijl ontwikkelen. Maar er zijn nauwelijks organisaties met maar één cultuurtype. Het gaat om de voor iedere organisatie juiste mix van de vier organisatieculturen. Ieder cultuurtype werkt daarnaast het beste in het activiteitendomein dat inhoudelijk consistent is met dat cultuurtype. Er is dus geen ultieme 'beste' organisatiecultuur, alleen in een bepaalde context werkt de ene cultuur beter dan de andere.

 

Voorbeeld uit het testresultaat.

Voorbeeld omschrijving van een cultuursegment:

De markt/resultaatgerichte cultuur

De centrale waarden bij deze cultuur zijn concurrentiegerichtheid en productiviteit. In deze resultaatgerichte organisatie zijn de mensen competitief en doelgericht ingesteld. De leiding heeft als belangrijkste opdracht de organisatie te sturen in de richting van productiviteit, resultaten en winst. Men wordt gedreven door reputatie, succes de wil om te winnen. Het denken in meetbare resultaten vertaalt zich in de waarde die gehecht wordt aan marktleiderschap, kwartaalcijfers, concurrerende prijsstelling en een vast bestand van klanten.

Type leider: opjager, concurrent, producent

Effectiviteitcriteria: marktaandeel, doelen bereiken, concurrenten verslaan

Managementtheorie: concurrentie bevordert de productiviteit

Strategie om kwaliteit te verhogen: meting van voorkeuren klant, productiviteitsverbetering, partnerschappen aangaan, concurrentievermogen vergroten, klanten en leveranciers mede betrekken

mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

demo testrapport

Inzet

Deze test is voor alle accounts beschikbaar gesteld.

contact over deze test >

 

De verbinding tussen rollen en cultuur


Door de cultuurscan te combineren met de managementrollen test kan bijvoorbeeld gekeken worden welke manager bijdraagt aan de in standhouding van de huidige cultuur en welke manager de gewenste cultuur zou versterken.

managementrollen >