Lencioni teamscan

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Patrick Lencioni, directeur van de Table Group, gespecialiseerd in het begeleiden van managementteams en duurzame organisatieontwikkeling, bestaat teamwerk uit 5 pijlers.

De 5 pijlers zijn:
  • Vertrouwen
  • Openheid
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Resultaatgerichtheid

 

 

Vertrouwen is de basis voor openheid. Wanneer teamleden stevig bijdragen aan de discussies, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Het is dan een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en het sturen op het realiseren van de collectieve doelen.
De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent al een gevaar voor het goed functioneren van een team.

Over deze rapportage

Deze rapportage geeft inzicht in hoe u heeft gescoord op de 5 teampijlers, zowel voor de huidige als voor de gewenste situatie.


Op basis van de scores geeft het rapport een interpretatie van de situatie (wat lijkt hier aan de hand te zijn). Per situatie zijn acties geformuleerd ter verbetering.

 

 

 

 

mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

demo rapport, 1 pers.

demo rapport, team

Download

Log in op uw account om een voorbeeld rapportage in eigen huisstijl te openen.

demo rapport, 1 pers.

demo rapport, team

Inzet

Om de Lencioni Teamscan toe te voegen aan uw account(s) graag even contact.

email >