De leercyclus van Kolb

Mensen verschillen in de manier waarop ze leren. De psycholoog Kolb deed onderzoek naar de fasen in het leergedrag van mensen en hij vond vier fasen. Kolb ontdekte dat mensen geneigd zijn vooral die leerfase te ontwikkelen waar ze toch al 'sterk in zijn'. Hij pleitte er voor dat mensen ook aandacht zouden besteden aan die manieren van leren waarin ze minder goed zijn. De gedachte hierachter is dat, door op verschillende manieren een onderwerp te benaderen, het inzicht en de beleving vergroot worden en men hierdoor meer leert.

De bedoeling van deze test is uw voorkeur-leerstijl(en) te ontdekken.

 

Een voorbeeld van een testresultaat:

 

Toelichting bij de verschillende kwadranten:

dromen

Een dromer, ook wel ontwerper genoemd, wil concrete ervaringen. Heeft verbeeldingskracht en fantasie. Kan een concrete situatie vanuit verschillende gezichtshoeken bekijken en legt snel verbanden tussen een aantal observaties. Het zijn vaak creatieve mensen, die ruimte nodig hebben voor het creëren van ideeën.

denken

De denker of theoreticus legt de nadruk op de logische samenhang tussen zaken. Wil begrippen vormen. Is sterk in het maken van theoretische modellen. Logica, nauwkeurigheid en denken in heldere, abstracte begrippen staan voorop. Denkers proberen vanuit theoretische modellen naar de werkelijkheid te redeneren.

durven

De beslisser is degene die de knoop durft door te hakken. Is gericht op probleemoplossing en technologische toepassing van begrippen, modellen en theorieën. Wordt graag geconfronteerd met problemen waar één juiste oplossing voor gezocht kan worden. Is bij voorkeur doelgericht en planmatig.

doen

De doener werkt doelgericht, kan goed met mensen opschieten en wil tastbare resultaten. Is graag betrokken bij een proces en voert liefst plannen uit. Richt zich eerder op de informatie van anderen dan op zijn eigen analytische capaciteiten. Kan zich goed aanpassen.

mylogin.info | contact | disclaimer

Inzet

De test is voor ieder account beschikbaar gesteld.

vragen over deze test >

 

 

    

< Projectmodel

Het testresulaat geeft aan in welke fase van een project iemand zijn voorkeursstijl van leren het best tot zijn recht komt.

Dit model geeft de mogelijkheid om een team samen te stellen met daarin een op de projectdoelstelling gerichte balans van leerstijlen.