KNOP: Talentscan


Now available in Dutch and English

What does the survey measure?
The Talentscan is based on the Talent model consisting of 42 universal talents and is aimed at listing people’s talents and especially their strong points.

This Talent Model is a practical tool for talent management within organisations and can be used during conversations with employees and between managers but also for learning and development in general (such as for coaching, training and education).


Nu beschikbaar in Nederlands en Engels

Wat meet deze vragenlijst?
De Talentscan is gebaseerd op het Talentenmodel dat uit 42 universele talenten bestaat en is gericht op het inventariseren van talenten en vooral de sterke punten van mensen.

Deze scan is een praktisch instrument voor talentmanagement binnen organisaties om te gebruiken tijdens medewerkergesprekken, tussen leidinggevenden, maar ook voor leren en ontwikkelen in het algemeen (zoals bij coaching, training en opleiding).

De talentscan is een onderdeel van de drie KNOP-testen: testen die inzichtelijk maken aan welke knoppen medewerkers en vooral leidinggevenden kunnen draaien om beoogde prestaties en resultaten te realiseren.

Deze scan is een praktisch instrument voor talentmanagement binnen organisaties om te gebruiken tijdens medewerkergesprekken, tussen leidinggevenden, maar ook voor leren en ontwikkelen in het algemeen (zoals bij coaching, training en opleiding).

Doel

Het doel is de talenten van medewerkers systematisch te inventariseren, bij voorkeur via een gedegen 360˚-feedbackmeting

Door de talenten van mensen te scannen, ontstaan de volgende inzichten, mogelijkheden en voordelen:

  • Als iemand een aansluiting vindt tussen taken en sterke punten in zijn functie, dan komt dit de productiviteit ten goede.
  • Door de talenten van medewerkers op waarde te schatten, kunnen het evenwicht, de samenhang en de wisselwerking van de talenten in een team geoptimaliseerd worden door naar teamrollen te kijken.
  • Door iemand in z’n kracht te zetten kan arbeidsvreugde en zelfs flow bereikt worden.
  • Door de sterke punten van mensen te benutten kan het individu en zelfs de organisatie excelleren.

 

Voorbeeld weergave van een testresultaat

 

Voorbeeld uitwerking van drie talenten:

mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

demo testrapport

Inzet

Deze test is voor alle accounts beschikbaar gesteld.

contact over deze test >

 

Zie ook:

KNOP: Motivatiescan

KNOP: TalentOmgevingScan

 

Your company's

got Talent!


We hebben andere leiders nodig. Een leider van 2010+. Deze periode laat behalve een kredietcrisis ook zien dat we een ethische crisis en zelfs een managementcrisis hebben.

De stereotiepe manager is aan vervanging toe.

Ga naar de website van het boek Your company's got Talent! >>>