KNOP: TalentOmgevingScan

Deze omgevingsscan is een onderdeel van de drie KNOP-testen: testen die inzichtelijk maken aan welke knoppen medewerkers en vooral leidinggevenden kunnen draaien om beoogde prestaties en resultaten te realiseren.

Doel

Het doel is scherp in beeld te krijgen in hoeverre de organisatie een talentgedreven werkomgeving biedt aan haar medewerkers waardoor de motivatie en kennis en kunde van haar medewerkers optimaal gestimuleerd worden.

Rapport

In het uitgebreide rapport wordt de talentomgeving verdeeld in drie harde en vier zachte omgevingsfactoren. Aandachtsgebieden of gebieden waarin men excelleert zijn visueel eenvoudig van elkaar te onderscheiden.

Voorbeeld weergave van een scanresultaat

 

Voorbeeld uitwerking van één van de talentomgevingsfactoren


mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

demo testrapport

Inzet

Deze test is voor alle accounts beschikbaar gesteld.

contact over deze test >

 

Zie ook:

KNOP: Motivatiescan

KNOP: Talentscan

 

Your company's

got Talent!


We hebben andere leiders nodig. Een leider van 2010+. Deze periode laat behalve een kredietcrisis ook zien dat we een ethische crisis en zelfs een managementcrisis hebben.

De stereotiepe manager is aan vervanging toe.

Ga naar de website van het boek Your company's got Talent! >>>