KNOP: Motivatiescan

Deze scan is een onderdeel van de drie KNOP-testen: testen die inzichtelijk maken aan welke knoppen medewerkers en vooral leidinggevenden kunnen draaien om beoogde prestaties en resultaten te realiseren.

De Motivatiescan is een praktisch HR-instrument om te gebruiken tijdens medewerkersgesprekken binnen organisaties. Elke invalshoek is een spiegel van de motivatie van medewerkers.

Doel

Het doel is scherp in beeld te krijgen wat medewerkers op de werkvloer motiveert dan wel blokkeert, zodat passende interventies kunnen worden ingezet teneinde de talenten van mensen intern of extern verder te kunnen stimuleren.

Middels de spiegels (vier invalshoeken) binnen deze scan wordt het nut en de motivatie van medewerkers systematisch in kaart gebracht. Belangrijk uitgangspunt van De Motivatiespiegels is: "Als je weet wat iemand beweegt kun je hem in beweging brengen".

Op basis van deze testuitkomsten kunnen leidinggevende(n) en medewerker(s) de uitkomsten bespreken, zoals bijvoorbeeld tijdens een functionerings- of POP-gesprek (dit is ons advies!) of bij een beoordelingsgesprek.

Onderdelen van de Motivatiespiegels
Deze test bestaat uit vier gezichtspunten om het nut en de motivatie van medewerkers te doorgronden. Door vanuit vier verschillende camerastandpunten te kijken ontstaat een rijker beeld van dit doorgaans in de praktijk en wetenschap lastig te duiden thema (‘construct’).

De vier invalshoeken zijn:
1. motivatiefactoren van medewerkers
2. DRIVE-aspecten van medewerkers
3. startknoppen van medewerkers
4. de (dis)satisfiers van medewerkers

1. De vijf universele motivatiefactoren

De vijf universele motivatiefactoren zijn gebaseerd en geïnspireerd op de indeling van Schoemaker (2002).

Aan de hand van 22 stellingen worden de volgende factoren gemeten:

 • Intrinsieke factoren
 • Extrinsieke factoren
 • Doorgroei- en promotiemogelijkheden
 • Sociale factoren
 • Gemaksfactoren


2. DRIVE-aspecten

Medewerkers hebben bepaalde emotionele basisbehoeften, waarin voorzien moet worden om emotioneel stabiel te zijn. De behoefte om te ervaren dat de leidinggevende je vertrouwen en veiligheid geeft, is belangrijk in ons functioneren.

Aan de hand van 15 stellingen worden de volgende DRIVE aspecten gemeten:

 • Dienstbaar zijn
 • Raken
 • Interesse tonen
 • Complimenteren
 • Een cadeau geven

3. Negen startknoppen

De startknop is een krachtige manier om iemands onderliggende drijfveer te activeren. Het is duidelijk dat iedereen zo zijn eigen startknop heeft en die werkt voor iedereen anders. Het betekent wel dat je inzicht dient te hebben in al je teamleden en hoe hun startknop werkt en dat je kennis hebt van mogelijke soorten van startknoppen.

 

We pretenderen niet volledig te zijn, maar dit zijn de negen startknoppen die we telkens tegenkwamen. De essentie van die negen startknoppen bij honderden deelnemers en cliënten in de afgelopen jaren:

 • Vertrouwen
 • Urgentie
 • Uitdaging
 • Expertise
 • Onafhankelijk
 • Erkenning
 • Nuttig werk doen
 • Bezielend leiderschap
 • Bijdrage leveren

 

4. De (dis)satisfiers van medewerkers

Om de motivatie van leiderschap en een ideaal werkklimaat te doorgronden, kan worden teruggegrepen op de motivatoren van Frederick Herzberg (1993). In dit model onderscheidt hij twee groepen van factoren die een geheel verschillende rol spelen bij motivatie en werktevredenheid: satisfiers en dissatisfiers.

Satisfiers
Deze kunnen direct bijdragen aan werktevredenheid. Als ze niet werkzaam zijn ontstaat een neutrale toestand (dus geen ontevredenheid). Tegenover deze satisfiers staan de dissatisfiers.

Dissatisfiers
Deze kunnen bijdragen aan werkontevredenheid als ze niet vervuld worden. Bepaalde zaken kunnen mensen demotiveren, zoals een laag salaris, het beleid waar je niks mee hebt, binding met collega’s en ondergeschikten, verwaarloosde werkplek of een pestende baas Maar indien voor deze irritaties oplossingen gevonden worden, dan zullen deze aspecten er toch niet voor zorgen dat medewerkers zich beter zullen inzetten.

mylogin.info | contact | disclaimer

Downloads

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

demo testrapport

Downloads

Log in op uw account en ga naar "tools" voor aanvullende documentatie.

Inzet

Deze test is voor alle accounts beschikbaar gesteld.

contact over deze test >

 

Zie ook:

KNOP: Talentscan

KNOP: TalentOmgevingScan

 

Your company's

got Talent!


We hebben andere leiders nodig. Een leider van 2010+. Deze periode laat behalve een kredietcrisis ook zien dat we een ethische crisis en zelfs een managementcrisis hebben.

De stereotiepe manager is aan vervanging toe.

Ga naar de website van het boek Your company's got Talent! >>>