IJkpunten test

IJkpunten zijn een combinatie van drijfveren, behoeften en waarden.

Edgar H. Schein heeft reeds in 1978 onderzoek verricht naar loopbaanoriëntaties en heeft daarvan uitgebreid verslag gedaan. In 1980 heeft hij de basis gelegd voor dit instrument. Daarna heeft hij met een aantal andere onderzoekers deze ankers in verband weten te brengen met de verschillende ontwikkelingsfasen van een loopbaan en type organisatie. De IJkpuntentest is ontwikkeld door Wouter Fontein.

Deze test meet uw zelfbeeld op het vlak van motieven/behoeftes, capaciteiten, vaardigheden en persoonlijke waarden.

Doel

Inzichtelijk maken waar u wel en niet goed in bent en waar u wel en niet geschikt voor bent. Zo kunt u aflezen of u een dienstverlenende persoon bent, of u geschikt bent voor het zelfstandig ondernemerschap, of u aanleg hebt om leiding te geven, of u liever alle ruimte wilt hebben of precies wil weten wat er van u verwacht wordt, of u zich snel verveelt en dus behoefte heeft aan uitdaging of juist niet, maar behoefte heeft aan veiligheid en een minder hectische werkomgeving.

Rapport

In het rapport van 12 pagina's wordt iedere rol uitgebreid omschreven en wordt zichtbaar gemaakt hoe de score zich verhoud tot "de normale verdeling".

Voorbeeld weergave van een testresultaat

 

Voorbeeld uitwerking van één van de rollen

 

Unique interactie

Scoort respondent hoog ten opzichte van de normale verdeling dan worden er andere "herkenbare" stellingen in het rapport getoond dan wanneer er gemiddeld of laag gescoord wordt.

In het rapport kan de respondent deze stellingen nog verplaatsen naar "minder herkenbaar".


mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

demo testrapport

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

 

Demo testrapport

download PDF

Download dit rapport in uw huisstijl door in te loggen op uw account. Klik vervolgens op "tools".

Inzet

Deze test is voor alle accounts beschikbaar gesteld.

contact over deze test >