Enneagram - Persoonstypentest

Deze persoonstypentest is gebaseerd op het enneagram en is een model waarmee de persoonlijkheid op het vlak van bewuste en onbewuste keuzes kan worden gemeten. NB: Ennea betekent in het grieks ‘negen’ en ‘gram’ staat voor een tekentechnische weergave (in dit geval een negenhoekig diagram).

Het enneagram gaat ervan uit dat sprake is van 9 verschillende persoonstypen, waarbij ieder persoonstype zijn eigen kenmerken, kernkwaliteiten en mogelijke valkuilen kent.

Elk mens herkent de negen modellen meestal wel in zijn eigen leven, maar er is er bij de meesten wel één die dominant is. Het dominante model verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier gedragen of een bepaalde kijk op de wereld hebben.

Door het invullen van de testvragen krijgt u antwoord op de dominante waarde(n) van uw persoon. In de bijbehorende tekst(en) zult u zich waarschijnlijk herkennen, evenals in de meeste bij uw dominante persoonstype behorende kernkwaliteiten.

Kernkwaliteiten kennen over het algemeen ook een negatievere kant. Indien een kernkwaliteit doorslaat, kan dat naar een valkuil leiden. Voorbeeld: indien u heel precies bent, kan dat doorslaan naar pietluttigheid.

De 9 persoonstypen zijn:
1. de perfectionist
2. de helper
3. de presteerder
4. de individualist (romanticus)
5. de observeerder (waarnemer)
6. de loyalist
7. de optimist
8. de leider
9. de bemiddelaar (vredestichter)

De typering van elk van de negen modellen is een beschrijving van behoeftes, aannames en positieve en minder positieve drijfveren om situaties in het leven aan te gaan. Het type bepaalt in belangrijke mate de bril die opgezet is om problemen te bezien.

Inzicht in het enneagram beoogt mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen, en in het bijzonder waarom mensen op een bepaalde manier op elkaar reageren. Ook wil het een handvat geven om naar persoonlijke groei te zoeken.

Rapport

In het rapport van 13 pagina's wordt iedere rol uitgebreid omschreven aan de hand van onder andere de kernkwaliteiten, positieve eigenschappen, minder positieve eigenschappen, verdedigingsmechanisme etc.

Voorbeeld weergave van een testresultaat

 

Voorbeeld uitwerking van één van de rollen

 


mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

Testrapport

demo testrapport

Download dit rapport in uw huisstijl door in te loggen op uw account. Klik vervolgens op "tools".

Inzet

Deze test is voor alle accounts beschikbaar gesteld.

contact over deze test >