EDGE®

Het EDGE® model is gebaseerd op diverse theorieën uit de literatuur over teams. Er is met name gebruik gemaakt van het gedachtegoed van Katzenbach, Adizes, Quinn en Cameron. Het doel van het model is om in essentie de kenmerken die de effectiviteit van teams bepalen, terug te brengen in schema. Daarin zijn telkens keuzes gemaakt op grond van de literatuur maar ook op grond van de ervaringen zie zijn opgedaan met de test, afgeleid van het model en de literatuur, alsmede op grond van praktijkcasuïstiek. Hiermee wordt bedoeld het toepassen van het model en de daarmee samenhangende test door de consultant in teams en groepen.

Het model is van toepassing op teams en groepen. Hieronder verstaan wij in termen van definitie “een bijeengebrachte groep mensen met een gemeenschappelijk doel, taak of opdracht, geldend zowel in profit als in not for profit situaties”.

Bij het interpreteren van het model is van belang rekening te houden met de verhouding tussen groep (team), individu en organisatie. Zo zal in veel gevallen een groep of team, deel uitmaken van een grotere organisatie.

Huidig en gewenst

In de binnenste cirkel in het model zijn twee weergaven te zien. Een stippellijn, deze geeft aan de gewenste situatie van het thema (lees in de buitenring het thema). Hoe meer de stippellijn is verwijderd van het centrum (de roos) van de cirkel, dus hoe meer naar de buitenkant, hoe groter de wens is. Alle gearceerde driehoeken in de binnenste cirkel geven aan wat geldig is voor de huidige situatie, met betrekking tot het betreffende thema.

 

Voorbeeld van een testresultaat op 8 hoofdthema's niveau:

 

Voorbeeld van een testresultaat op 24 subthema's niveau:

 

Voorbeeld van een testresultaat op detail niveau, 36 stellingen:

 

Voorbeeld van een uitwerking van 1 hoofdthema, 3 subthema's en 6 stellingen:

mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

demo testrapport

praktijkvoorbeelden

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

praktijkvoorbeelden

Inzet

Om de EDGE® toe te voegen aan uw account(s) graag even contact.

email >