Spiral Dynamaics Drijfverenscan

De DBR drijfverenscan is gebaseerd op het werk van de Amerikaan Graves, hoogleraar in de psychologie. Chris Cowan en Don Beck hebben zijn werk verder verdiept onder de naam Spiral Dynamics.

Graves concludeerde uit zijn onderzoek dat mensen tot nu toe acht waardesystemen hebben ontwikkeld in reactie op specifieke problemen en uitdagingen. Een waardesysteem bestaat uit een samenhangend stelsel van waarden en overtuigingen en komt tot uiting in gedrag. Dit geeft inzicht in de voorspelbaarheid in (uw) gedrag wat heel nuttig is in het sturen op veranderingen. Het gaat daarbij om de menskant van veranderen.

Graves stelde onder andere dat:

  • waarden(-systemen) een fundamentele invloed hebben op hoe mensen en organisaties denken, voelen en handelen;
  • er een bepaalde evolutie bestaat in de ontwikkeling van de waardensystemen;
  • waardensystemen zich ontwikkelen als reactie op de toenemende complexiteit van de omgeving.

 

Voorbeeld grafiek uit de rapportage:

 

Voorbeeld grafiek uit de rapportage:

 

Voorbeeld grafiek uit rapportage:

Voorbeeld toelichting:
Wanneer we de waarden van uw persoonlijke acceptatie (voorkeur waarden) vergelijken met de huidige waarden voor uw team dan zien we dat er geen overeenkomst is tussen uw twee dominante waardesystemen en die van het team. Er is een goede kans dat er regelmatig verschillen binnen het team bestaan in de wijze waarop situaties worden beleefd. Dit kan leiden tot onderlinge irritaties en spanningen. Bedenk echter dat verschillen in waardesystemen, mits goed gemanaged, ook kansen bieden voor creativiteit en synergie.

 

 

 

Voorbeeld grafiek uit de rapportage:

 

 

 

 

Voorbeeld uit rapportage | teamoverzicht:

 

 

 

 

mylogin.info | contact | disclaimer

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

demo rapport, 1 pers.

demo rapport, team

Download

Hier kunt u aanvullende documenten downloaden.

In uw huisstijl

Inzet

Om de Drijfverenscan toe te voegen aan uw account(s) graag even contact.

email >