Thomas en Kilmann test

Het omgaan met conflicten (of beter tegenstrijdige belangen), levert altijd een spanningsveld op tussen twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de wens om je (eigen) doelen door te drukken en de opdracht te realiseren. Aan de andere kant de coöperativiteit: de wens om de relatie goed te houden waardoor het proces ongestoord kan verlopen.

 

Over de test

De score zal een indruk geven van de wijze waarop je zult reageren in een aantal
soorten conflictsituaties die je kunt tegenkomen. Er is geen “beste score”; elke stijl kan nuttig zijn in een bepaalde situatie. Het is echter de kunst om die stijl te kunnen kiezen en hanteren die een situatie op dat moment vereist om het conflict niet te laten escaleren of te keren. De test laat wel zien van welke stijl je "van nature" meer geneigd bent gebruik te maken.

Voorbeeld van een testresultaat


 

Toelichting op de conflictstijlen

doordrukken / vechten / forceren

zelfverzekerd en niet-coöperatief
Dit is de meest assertieve persoon, degene die zich niet bekommert om samenwerking of het welbevinden van mensen in zijn omgeving, zolang eigen doelen worden gerealiseerd. Waarmee ook gelijk is aangegeven dat bij elk type zowel een positieve als een negatieve connotatie gemaakt kan worden.

vermijden / ontlopen

noch zelfverzekerd, noch coöperatief
Links onderin bevindt zich degene die noch de doelen realiseert, noch geïnteresseerd is in de relatie met de ander. Vermijdt het liefst conflicten, vindt ook dat hij of zij daar meestal niets mee te maken heeft. Voordeel van die afstand is overigens dat deze personen goed in staat zijn om een objectief oordeel over het conflict te geven, zij hebben immers weinig belang bij beide zijden.

samenwerken

zelfverzekerd en coöperatief
Dit is degene die probeert zowel de relaties goed te houden, maar ook de doelen te realiseren. Hij heeft een balans gevonden tussen eigen belangen en die van anderen en is door middel van exploreren ook steeds bezig om al die belangen te onderzoeken, in kaart te brengen en te behartigen.

toegeven / meegaan

niet zelfverzekerd, wel coöperatief
Deze persoon bekommert zich vooral om de relatie met de ander en is zeer coöperatief. Wordt meestal aardig gevonden, kan zich goed inleven in anderen en is daarom ook een goede gesprekspartner. Maar eigen doelen worden meestal niet gerealiseerd.

compromis zoeken / onderhandelen

zelfverzekerd en coöperatief (maar met mate)
Middenin bevindt zich een berekenende onderhandelaar: de tegenpartij kan enkele van zijn punten realiseren, maar daar moet wel iets tegenover staan... De onderhandelaar is niet direct gericht op het eigen belangen en probeert ook niet ten koste van alles de relatie in stand te houden.

mylogin.info | contact | disclaimer

Downloads

Hier kunt u aanvullende informatie downloaden.

In uw huisstijl

  Demo testresultaat

Documenten

 TK syllabus

Downloads

Log in op uw account en ga naar "tools" voor aanvullende documentatie.

Inzet

De test is voor ieder account beschikbaar gesteld.

vragen over deze test >