De surveymanager

Met de surveymanager kunt u uw eigen vragenlijsten maken.

 

De suvermanager vindt u terug onder: "uw account" - "tools" - "surveymanager"

 

 

 

Een vragenlijst bouwt u op uit verschillende "items". Hieronder een overzicht van een aantal mogelijkheden.

 

 

Note from author
Bericht van u aan de respondent. Bijvoorbeeld als start, tussenbericht of ter afsluiting.

 

 

Subject
Laat de respondent invullen over wie of wat de enquete gaat.

 

 

One answer list
Uit meerdere antwoordmogelijkheden op uw vraag kan de respondent maar 1 antwoord kiezen.

 

voorbeeld 1:

voorbeeld 2:

 

 

Multiple answers list
Uit meerdere antwoordmogelijkheden op uw vraag kan de respondent meerdere antwoorden kiezen.

 

voorbeeld 1:

voorbeeld 2:

 

Between opposites
Tussen twee teksten kan de respondent op een door u ingegeven schaal zijn/haar voorkeur aangeven.

 

voorbeeld 1:

voorbeeld 2:

 

 

Open question
De open vraag. Respondent schrijft eigen antwoord.

 

voorbeeld:

 

 

https://secure.mylogin.info/admin/trainers/home/surveys/images/pijl_001.gifMatrix question
Met de matrix vraag kunnen items vergeleken worden over een assenstelsel van rijen en kolommen.

 

 

Instelbaar zijn:

- positie van de vraag

- het aantal rijen

- het aantal kolommen

- selectiemogelijkheden

- stijlen van de koppen

- breedte van het matrix deel

- positie van de koppen van de rijen

- hoogte van de rijen

- breedte van de kolommen

- toekennen aan een categorie

- verplichting tot invullen

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorbeeld:

 

Page break
Hiermee kunt u uw vragenlijst opdelen in meerdere pagina’s.

 

Submit button
Als de respondent hierop klikt, worden de antwoorden verzonden.

 

Close Button
Ter afsluiting. Als de respondent hierop klikt, wordt het venster gesloten.

 

 

Specifieke opties per item

Naast ieder item staat een kader met "main", "category" en "other" mogelijkheden. Hiermee kunt u o.a. het aantal antwoorden, positie van de antwoorden, toelichting op een antwoord en categorieën beheren.

 

Main

Hiermee kan de positie en het aantal opties bepaald worden.

 

 

 

 

 

 

Category

De vragen kunnen in categorieën geplaatst worden. Dit kan handig zijn voor het later consolideren van de antwoorden.

 

 

 

 

 

Other

motivate answer:

Respondent wordt gevraagd toelichting te geven op gekozen antwoord(en).

obligatoy:

Antwoorden is verplicht.

use scoring:

Aan de antwoorden kan waardering/weging toegekend worden. Dit is vooral bij het uitzetten van een toets van belang.

 

 

Algemene opties

Hieronder de algemen instellingen bij het opstellen van een vragenlijst:

 

Main

auto number :

Voor iedere vraag wordt automatisch een nummer gezet.

random number :

De vragen worden in willekeurige volgorde gezet.

use scoring:

Aan de antwoorden kan waardering/weging toegekend worden. Dit is vooral bij het uitzetten van een toets van belang.

 

Toekennen van gevolgen bij het gebruik van "scoring".

 

Colour

Standaard worden uw huisstijlkleuren gebruikt bij het uitzetten van de vragenlijst. Mocht u anders willen, dan kunt u deze hier aanpassen.

logo:

Het logo wordt wel of niet getoond.

 

 

 

 

Time

max time:

Hoe lang mag iemand over de vragenlijst doen?

warning 1:

Eerste waarschuwing voor einde toets. Met aan te passen melding.

warning 2: :

Tweede waarschuwing voor einde toets. Met aan te passen melding.

 

 

 

Versturen vragenlijst


Nadat u uw vragenlijst een naam gegeven heeft en deze hebt opgeslagen; Start een nieuw project. Kies bij stap 2 uw eigen vragenlijst. Stap 3 bewaar het project. Gebruik "create invitation" vanuit het overzichtscherm van uw project om uw respondenten uit te nodigen.

 

 

 

.

mylogin.info | contact | disclaimer

Nieuwe functie!

U kunt nu ook toetsen bouwen met de surveymanger.

Functionaliteiten:

- tijdslimit voor invullen

- instellen periode van beschikbaarheid.

- met "random" worden de vragen in willekeurige volgorde uitgezet.